ESNAF, SANATKÂR VE TACİRLERE VERİLEN DESTEK

ESNAF, SANATKÂR VE TACİRLERE VERİLEN DESTEK

Sayı: T/2020/01

Tarih: 25.12.2020

ESNAF, SANATKÂR VE TACİRLERE VERİLEN DESTEK

   Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı işleri zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere ödenecek destekler ile alakalı 3323 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararının uygulanmasına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı Tebliği 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Ticaret Bakanlığı bu kapsamda verilecek hibe destek programı ve uygulama esaslarını tebliğ ile açıklamıştır.

 1. Destek Programının Kapsamı;

 • Hibe Destek Programına, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler faydalanır.
 •  

 1. Destek Programına İlişkin Hususlar;

Program kapsamındaki hibe desteği iki şekilde açıklanmıştır. Bir türü gelir kaybı desteği diğer türü ise bina desteğidir.

 1. Gelir kaybı desteği; Belirlenen kişilere aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL hibe desteği sağlanır.
 2. Kira desteği; Belirlenen gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 TL olmak üzere 2.250 TL, diğer yerlerde ise aylık 500 TL olmak üzere 1.500 TL kira desteği sağlanır.

Süresinde yapılan başvurulardan olmak kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat, Mart ayları olmak üzere üç aydır. İş yeri kira bedeli, destek tutarının altında ise işyeri kira tutarı kadar kira desteği ödenir.                                                                                                              

 1. Destek Programından Yararlanma Koşulları;

 • 14.12.2020 tarihinden önce ( bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ve kapsamda olanların bu tarih itibariyle esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olmak,
 • Destek başvurusunda bulunanlar faaliyetlerini sürdürüp, kira ödemesini yaptıkları işyeri sayısı birden fazla ise, sadece başvuruda bulunan bir işyeri için kira desteğinden faydalanabilir.
 • Destek kapsamındaki kişiler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanır.
 • Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destekten faydalanan kısmen gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 •  

 1. Başvuru, Değerlendirme ve İtiraz; 

 • Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi (edevlet) üzerinden yapılır.
 • Başvuru ve ekli taahhütname elektronik ortamda onaylanır.
 • Başvuruda bulunan kişi işyerinin kira bedeli, açık adresi ve mal sahibinin kimlik bilgilerini beyan etmesi gerekir.
 • Reddedilen başvurular ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.
 •  

 1. Destek Ödemeleri;

 • Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır.
 •  

 1. Diğer Konular;

 • Başvuruda bulunan kişiye fazla ve yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde söz konusu tutar 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre tahsil edilir.

22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler İçin Tıklayınız
 
ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EN