ÇALIŞAN ANNELERE ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI TORBA KANUNLA DEĞİŞTİRİLDİ

ÇALIŞAN ANNELERE ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI TORBA KANUNLA DEĞİŞTİRİLDİ

ÇALIŞAN ANNELERE ÖDENEN GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ

ŞARTLARI TORBA KANUNLA DEĞİŞTİRİLDİ
 

Sayı: İSG/2021/04

Tarih: 16.04.2021
 

           Çalışan ve ticari faaliyette bulunan annelere ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinde değişikliğe gidilmiştir. 4a kapsamında bulunan çalışan ile 4b kapsamında bulunan esnaf, ticari faaliyetlerde bulan şirket ortağı kadınlara analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul ediliyor. Bu kapsamda da sigortalı kadına iş göremezlik süresince geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Ödenekten yararlanmak için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor idi. Doğum parası, çalışan annenin son 3 aylık brüt ücretine göre hesaplanıp,3/2 tutarındaki ücret ödenmekte iken, yeni yasa ile bu 3 aylık süre değiştirilmiş bulunmaktadır.

            Peki, neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Son zamanlarda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda son üç ayda yüksek prim ödemesi yapılarak sahte sigortalılık yolu ile yüksek miktarlarda iş göremezlik (Analık) ödeneği alındığını tespit etmesi kurumun iş görmezlik ödeneğinde açığın yüksek boyuta ulaşması neticesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15.04.2021 tarihinde kanunlaşan yasa ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik (Analık) ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkartılmıştır.

             İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. Kısaca asgari ücret kazancının 2 katı kadar olan tutarın 3/2 kadar ödeme yapacaktır.
 

                                                                                                                                             Hasan Basri ÖZKAN

                                                                                                            İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

EN