Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman

Kurumsal finansman hizmetleri, şirketlerin daha isabetli kararlar vererek rekabet avantajı kazanmalarına ve hissedar getirilerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. 

Bu hizmetin kapsamına; şirket birleşmeleri ve devirleri, şirket ve marka değer tespiti, iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi, finansal planlama, borçlanma ve yeniden yapılandırma danışmanlığı , alım öncesi şirket ön incelemesi, ulusal ve uluslararası finans piyasalarından fon sağlama danışmanlığı, bütçe planlaması ,strateji analizi , risk yönetimi serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlere kuruluş ve kuruluş sonrasında danışmanlık, serbest bölge ile Türk mali mevzuatının uyumlu hale getirilmesi konularını kapsamaktadır.
 


 Kurumsal Finansman Uzmanımız

Hasan Baş 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1989 yılı mezunu, 1990-1993 yılları arasında Etibank Zeytinburnu Şubesinde, 1993-1999 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası Pazarlama Müdürlüğü, Mali Analiz ve İstihbarat Müdürlüğü, Risk Takip Müdürlüğü ve Projelendirme servislerinde görev yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında Alemdar Tarım Şirketler Grubu’nda Finans Müdürlüğü , 2002-2015 yılları arasında ise Meridyen Şirketler Grubu’nda finans müdürü olarak görev yapmıştır. Günümüzde de şirketlere finansal danışmanlık hizmetinde bulunmaktadır. 

EN