ÇALIŞIR İKEN COVİD 19' A YAKALANAN İŞÇİ VE İŞVERENİN HASTALIK DURUMU

ÇALIŞIR İKEN COVİD 19' A YAKALANAN İŞÇİ VE İŞVERENİN HASTALIK DURUMU

Sayı: İSG/2020/01

Tarih: 12.05.2020


ÇALIŞIR İKEN COVİD 19' A YAKALANAN İŞÇİ VE İŞVERENİN HASTALIK DURUMU

İş yerinde çalışır iken Covid-19 hastalığına yakalanan işveren ve işçi hastalık yönünden iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair  Sosyal Güvenlik Kurumu konu ile ilgili bir genelge yayımlamıştır.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Koronavirüs (COVID-19) konulu ve 2020/12 sayılı Genelgede;

• Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüsün (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği, Ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği,

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmü yer aldığı,

• Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği,

açıklamalarına yer verilmiştir.

Mevcut durumda;

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılan işverenler de iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi olmakla birlikte, bu işverenlerin de işyerinde bulundukları sırada veya yürüttükleri iş nedeniyle covid-19  pandemi (küresel salgın) hastalığına yakalanmaları olayı iş kazası veya meslek hastalığı değil hastalık sayılacak, 4/a kapsamında işçilerin işyerinde bulunduğu sırada veya işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle Covid-19 pandemi (küresel salgın) hastalığına yakalanmaları iş kazası olayı veya meslek hastalığı değil, hastalık sayılacak.


                                                                                                                                                                                                                        HASAN BASRİ ÖZKAN

                                                                                                                                                                                                          İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

EN