E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Sayı: V/2021/3
Tarih:02.03.2021

        09.02.2021 Tarih ve 31390 nolu Resmi Gazetede yayımlanan 526 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bahsi geçen tebliğ ile yapılan değişiklikler şunlardır:

1)Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sözleşme imzalayan sağlık hizmet sunucuları ve medikal malzeme ve ilaç temin eden tüm mükellefler (tıp merkezleri, eczaneler, laboratuvarlar, ecza depoları vb) 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

2)e-arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşması halinde, GİB e-Belge düzenleme portalından ya da özel entegratör kuruşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

3)e-Adisyon uygulaması; masada servis yapılan ve gerçek usulde (şahıs işletmeleri)vergilendirilen hizmet işletmeleri ( lokanta, kafeterya, pastane, gazino vb.) tarafından kullanma zorunluluğu bulunan, kayıt ortamda düzenlenen “adisyonun elektronik olarak düzenlenebilmesi imkânı getirilmiştir. e -Adisyon uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, isteğe bağlı tercih edilebilir.

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak isteyen mükellefler;

  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olması,
  • e-Adisyon belgesi düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme bilgilerini elektronik ortamda GİB’e iletebilme konusunda alt yapısının tamamlanmış olması,
  • Özel Entegretör firması aracılığı ile e-Adisyon uygulamasına dâhil olması gerekir.

4)e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi düzenlenen e-belgelere ait olarak Türk Ticaret Kanunu 18/3 maddesi uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak,  kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-belge iptal portalındaki kılavuzdan yer alan usul ve süreler içerisinde elektronik ortamda GİB bilgi işlem sistemine 01.05.2021 tarihinden itibaren bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EN