KDV’de Tevkifat Uygulaması Genişletildi

KDV’de Tevkifat Uygulaması Genişletildi

KDV’de Tevkifat Uygulaması Genişletildi

Sayı: V/2021/2
Tarih:18.02.2021

  16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 35 Seri nolu KDV Uygulama Genel Tebliği, KDV tevkifatından birkaç başlıkta değişiklik yapılmıştır.

 1. KDV Tevkifat Uygulamasında sorumlu tutulacak taraflara bu tebliğ ile ilave yapılmıştır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin teslimi yapılacak muhataplar arasına (tanımlanmış alıcılar), teslimi yapılacak sendikalar ve üst kuruluşlar, Vakıf Üniversitesindeki ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de dahil edilmiştir.
 2. Kısmi KDV Tevkifatı bölümünde sorumlu sayılanlar iki sınıfa ayrılmış olup, bu kısmın(a) bölümündeki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve bedeli 5 milyon TL üzerinde olan yapım işleri (b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilip yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.   Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi geçmesi halinde bu durumda ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.
 3. Kısmi tevkifat uygulamasında tanımlı alıcılara sunulan Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.
 4. Kısmi tevkifat uygulamasında “Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri’nde tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a yükseltilmiştir.
 5.  Kısmi tevkifat uygulamasında, “Temizlik, Çevre ve Bahçe ve Bakım Hizmetlerinde” tevkifat oranı (7/10)’dan (9/10) oranına yükseltilmiştir.
 6. Kısmi tevkifat uygulamasında yeni bir hizmet türü data ilave edilmiştir. KDV mükelleflerine ve tanımlı alıcılara sunulan “Yük Taşımacılığı” hizmetinde (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. (Fatura tutarı, 1.000 TL ve üzerinde olan faturalarda tevkifat uygulanacaktır.)
 7. Kısmi KDV tevkifat uygulamasında “ Her Türlü Baskı ve Bakım Hizmetleri” işlerinde (5/10) oranı, (7/10) oranına yükseltilmiştir.
 8. KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasünans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haviz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve bu tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer tüm hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 9. Kısmi KDV tevkifat uygulamasında, tüm KDV mükelleflerine ve tanımlı alıcılara “Ticari Reklam Hizmeti” alışlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı yapılacaktır. Bu yeni uygulanmaya başlanmıştır.
 10. KDV mükelleflerine tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve bu tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer tüm teslimlerde söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 11. Kısmi Tevkifalı KDV iade taleplerinde, alıcı tarafından 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan ve tahakkuk ettirilen KDV’nin “ödenmiş olması” şartı getirilmiştir.
 12. Yukarıda bahsi geçen tüm düzenlemeler 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

                                                                                                                                                                         ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EN