MERKEZ BANKASI DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

MERKEZ BANKASI DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

MERKEZ BANKASI DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

   17.2.2018 tarih ve 30335 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından işlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmış idi.

 Bu yönetmelik 24 Şubat 2021 tarih ve 31405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize en tekli borcu 15 milyon ABD Doları tutarı aşanlar işlemlerini sistemik Risk Veri Takip sistemine girişindeki uygulamalarda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu yönetmelikle yapılan değişiklikler şunlardır;

  • * Yönetmeliğe konu şirketler, dövizli borçlarına ilişkin olarak bir bağımsız denetim şirketi ile sözleşme yapma zorunluluğu sona ermiştir.
  • * Yönetmelikte yapılan değişiklik ile “ bağımsız denetim standarttı” , “denetçi” ve “verilerin bağımsız denetimi” tanımlar yönetmelikten çıkarılmıştır.
  • * Daha önce üç aylık dönemler halinde olan bildirim yükümlülüğü aylık hale getirildi.
  • * Bildirim sürecine ilişkin yapılan değişiklikte, seri formu belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanır. Bildirimler en geç müteakip ayın son gününe kadar tamamlanır, şeklinde değişiklik yapılmıştır.
  • * Yönetmelik ayrıca, “ bağımsız denetim” bölümü kısmında yer alan bütün maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Sistematik Risk Veri Takip Sisteminin Kuruluşu ve İşleyişine ilişkin maddelerde de değişiklik yapılarak, sistemin genel ağ adresi www.tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştirilme zorunluluğu getirilmiştir.
  • * Banka, sisteme ilişkin bildirim ve denetim ile ilgili sürelere ilişkin maddede de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik sonrası madde, “ Banka sisteme ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamayı tesist etmeye yetkilidir.” Şeklinde olmuştur.
  • * Yapılan bu değişiklik sonrası madde, “ Banka sisteme ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde acz halindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamayı tesist etmeye yetkilidir.” Şeklinde olmuştur.
  • * Yapılan bu değişiklik ile bildirim yükümlülüğü devam ederken, bağımsız denetim uygulaması kaldırılmıştır. Bu arada 2020 yılı denetimleri tamamlanacak ancak 2021 yılı bildirimleri için bağımsız denetim sözleşmesi yapılmayacaktır.

ASR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EN