Ocak

İlk Tarih
Son Tarih Vergiler/Harçlar

1.12.2022

2.01.2023

2023 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.10.2022

2.01.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.12.2022

2.01.2023

Varlık Barışı Kapsamında Kasım 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

1.07.2022

2.01.2023

2021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1.12.2022

2.01.2023

Kasım 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.12.2022

2.01.2023

2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

1.01.2023

10.01.2023

16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2.01.2023

10.01.2023

16-31 Aralık 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

1.01.2023

16.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

1.01.2023

20.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

20.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

1.01.2023

20.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

20.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

20.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

20.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.01.2023

24.01.2023

1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.01.2023

25.01.2023

1-15 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

26.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

26.01.2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

1.01.2023

26.01.2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

26.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

30.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

30.01.2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

Yıllık Harçların Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

2022 Yılında Kullanılan Defterlerin 2023 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

1.01.2023

31.01.2023

Varlık Barışı Kapsamında Aralık 2022 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

1.11.2022

31.01.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

1.01.2023

31.01.2023

Aralık 2022 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

1.01.2023

31.01.2023

Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

1.01.2023

20.02.2023

2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

1.01.2023

28.02.2023

2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

1.01.2023

31.03.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.01.2023

31.03.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.01.2023

2.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.01.2023

2.05.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.01.2023

3.07.2023

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

1.01.2023

3.07.2023

2022 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

1.01.2023

31.08.2023

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

Şubat

İlk Tarih

Son Tarih

Vergiler / Harçlar

1.02.2023

9.02.2023

16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

1.02.2023

10.02.2023

16-31 Ocak 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

1.02.2023

15.02.2023

Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

1.01.2023

20.02.2023

2023 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

1.02.2023

20.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

20.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

20.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

20.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

20.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

20.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

16.02.2023

24.02.2023

1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.02.2023

27.02.2023

1-15 Şubat 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

27.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

27.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

27.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.01.2023

28.02.2023

2023 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.02.2023

28.02.2023

Varlık Barışı Kapsamında Ocak 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

1.02.2023

28.02.2023

Ocak 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

1.12.2022

28.02.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.02.2023

2.05.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.02.2023

31.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi