ASR Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2013 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlara vergi ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Denetimde de 35 yıldır yanındayız

Hızla büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisinde, hem yerli sanayici işletmelerimiz, şirketlerimiz büyümekte hem de yabancı sermayenin girişinin artması ile yabancı şirketlerde piyasa da yerini almaktadır.

Bu süreçle birlikte, iş dünyasında yeni pazarlar, yeni imkânlar oluşmakta, yatırım, kambiyo, dış ticaret ve vergi mevzuatı da karmaşık bir hale gelmektedir. Tam bu noktada müşterilerimiz için yasalarda yer alan avantajları maksimum kılma, sorunları çözmeye odaklanma, sürekli yenileme ve gelişme temel önceliklerimiz olmaktadır.