SPK Halka Arz Danışmanlığı

Şirketler büyümelerini finanse etmek amacıyla ilave mali kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Hedeflenen bu ilave kaynak artışı hem düşük maliyetli olması hem de uzun dönemli bir finansman ihtiyacını karşılaşması nedeniyle şirket hisseleri halka arz edilir.

Bu yolla, şirketin kurumsallaşması sağlanmakta, bankalar ve müşteriler nezdinde kredibilitesi artmakta, marka bilinirliliği tanınmaktadır.

 Halka arz yolu ile ASR YMM;

-Halka arz stratejisinin geliştirilmesi

-Halka arzın uygulama sürecinin hazırlanması 

-Şirketin halka arza uygun yeniden yapılandırması 

-İzahnamelerin hazırlanması 

-Stratejik etkenlerin gözden geçirilmesi

-Bağımsız denetimin yapılması 

ASR YMM, halka arz sürecinin yönetilmesinde, halka arz öncesi dönem, halka arz esnasında ve halka arz sonrası dönemde bütüncül yaklaşımla çıkar çatışması olmaksızın hem ortakların hem de yönetimin çıkarlarını temsil etmektedir.

Yukarıda yer almakta olan bilgilerdeki danışmanlık hizmeti, herhangi bir şekilde S.P. Kanunu ile Aracı Kurumlara ve yetki belgesine sahip Yatırım Bankalarına verilmiş olan Halka Arz Danışmanlık ve benzeri faaliyetleri kapsamaktadır.

BİZE ULAŞIN

Sektöründe uzun yıllara dayalı tecrübesi olan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmasıdır.


HERHANGİ BİR SORUNUZ VAR MI?

Bülten

Güncel haberler & yasalardan haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirisiniz.