PART TİME ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN DİĞER ÇALIŞANLARIN SGK ‘DAN SAĞLIK YARDIMI HAKKI

PART TİME ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN DİĞER ÇALIŞANLARIN SGK ‘DAN SAĞLIK YARDIMI HAKKI 

 
Part time çalışan öğrenci ve diğer çalışanların  sağlıktan yararlanması ya da genel sağlık sigortalısı olarak eksik günlerini 30 güne tamamlaması son derece karmaşık bir konudur.  

7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 60 ıncı ve 63 üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkra ve 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik gereğince 17/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelgenin “10.1- Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışanların genel sağlık sigortalılığı” başlıklı genelgesi ile konu ile alakalı olarak açıklık getirilmiştir. 

6745 sayılı Kanun 01.10.2016 tarihinde eklenen madde ile, part time yani kısmi istihdam sözleşmesi ile çalışan sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü devam edecektir. 

Buna göre; 1/10/2016 tarihi itibarıyla “06- Kısmi istihdam”, “7- Puantaj” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” eksik gün seçeneği ile bildirilen ve aynı zamanda sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayan ve prim ödeme gün sayısı ay içerisinde 20 gün ve daha az olanlar, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre 30 güne tamamlayacaklardır. 

ÖRNEK: SGK kapsamında “06  Kısmi istihdam ” ile 9 gün çalışan 24 yaşındaki öğrencisi erkek şahıs, babası üzerinden sağlıktan yararlanabilmektedir. Bu statüsü nedeniyle eksik kalan 21 günde babası üzerinden sağlık yardımı alacak olup, bu süreleri 30 güne tamamlamayacaktır.  Anılan kişi  25 yaşını doldurduğu tarihten itibaren aynı şekilde çalışması halinde sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sayılmayacaktır. Eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini gelir testi sonucuna göre 30 güne tamamlayacaktır. 

Part time çalışanların Genel Sağlık Sigorta primi ödemesi 

Kısmi istihdam sözleşmesiyle çalışıp sağlıktan yararlanmak isteyenler kalan günlerinde GSS primi ödemelidir. Ancak annesi, babası ya da eşi üzerinden sağlık hizmeti alma hakkı bulunan bir kişi, ay içerisinde 15 gün çalışmış olsa bile annesi, babası ya da eşi üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilir ve gelir testine girip GSS primi ödemek zorunda değildir. 

Part time çalışanların genel sağlık sigortasındaki ikincil değişiklik ile; Eksik Sigorta günlerini tamamlamaya yöneli olarak. 

– 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlardan (eksik gün sebebi 06 Kısmi istihdam gösterilenlerden) ay içerisinde sekiz gün ve daha az çalışanlar, 

– Ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlardan (eksik gün sebebi 7- Puantaj gösterilenlerden) ay içerisinde sekiz gün ve daha az çalışanlar, kalan eksik günlerini 30 güne gss primi yatırarak tamamlayabilmektedir.  

Part time çalışanların eksik günlerini borçlanması 6111 sayılı Kanunla mevzuatımızda yer edinmiştir. 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenlemeye göre, Kanunun yürürlük tarihinden sonraki kısmi süreleri çalışmalarda ay içinde çalışılmayan süreler (kısmi iş sözleşmelerinin devam ettiği süreler) için borçlanma hakkı getirilmiştir. Borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmişse bu prim ödenmeyecek ve borçlanılan süreler de 4/a statüsünde sayılacaktır. Borçlanma ilgili olarak ikametgah adreslerinin bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. 
 

Cengiz ÖZKAN  

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı