Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetleri

1-Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri, bunların ek bildirimleri tasdiği ve Vergi Danışmanlığı 

3568 sayılı Kanunda bulunan kriterleri aşan şirketler mali kayıtlarını Yeminli Mali Müşavirlerine denetleme durumundadırlar. Yapılan bu denetin, vergi inceleme elemanlarınca yapılmış bir denetim olarak kabul edilmektedir. Bu işlemin esası Yeminli Mali Müşavirler firma yönetici ve ortakları ile birlikte müşterek müteselsil sorumluluk oluşturmaktadır.

-Sürekli Vergi Danışmanlığı 

-T.C. uyruklu kişi ve kuruluşlara yurt dışı vergi danışmanlığı 

-Yabancı yatırımcılar için Türkiye’de vergi ile alakalı tüm belge ve izinlerin temini ve takibi

 

2-Vergi Revizyonu 

Firmaların hızlı karar alma süreçlerini geliştirmek suretiyle avantajlı bir konuma geçmesi hedeflenmekte. Bunun için;

-Bünyeye uygun iç muhasebe sistemleri kurulması 

-Denetim ve verimliliği sağlayacak iç kontrol birimi oluşturmak

-Hazırlanan beyanname ve mali tabloların aylık kontrollerini yapmak

-Farkına varılan hata ve noksanların yasal mevzuata uygun hale gelmesini sağlamak 

-Vergi avantajlarından yararlanıp yararlanmadığının denetimi ve bunların uygulanması 

-Muhasebe biriminde kayıtların oluşturulmasından mali tabloların hazırlanmasına kadar tüm süreci denetlemek ve yönlendirmek 

-Hızla değişen vergi mevzuatı, danışman firma olarak doğru yorumlayıp, zamanında ilgililere yazı ile bildirmek

 

3-Vergi İhtilafları ve Hukuki Danışmanlık

Firmanın karşılaşabileceği olası vergisel risklerden korumak asıl amaç olmakla birlikte, doğabilecek ihtilatlarda;

-Vergi incelemelerinde mükellefe her türlü desteği sunmak

-Vergi uzlaşmalarında fiilen mükellefle birlikte katılmak en iyi sonucu almak 

-Davaya mevzu olan hususlarda, dilekçe hazırlamak gerek olduğunda mahkemede teknik izahatlar yapmak 

 -Vergi hukuku, Ticaret hukuku, Çalışma mevzuatı konularında yazılı görüş vermek 

 

4-Diğer Tasdik İşlemleri 

-KDV iade ve mahsup işlemleri

-Kurumlar vergisi istisnaları tastiği

-Sermayenin ödendiğinin tespiti

-Sermayeye eklenebilir iç kaynakların tespiti 

-Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları 

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

BİZE ULAŞIN

Sektöründe uzun yıllara dayalı tecrübesi olan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmasıdır.


HERHANGİ BİR SORUNUZ VAR MI?

Bülten

Güncel haberler & yasalardan haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirisiniz.